Kestävä biotalous hyödyttää ilmastoa

Uutisvuoksi 3.11.2017

Stora Enson noin 70 miljoonan euron investointi kasvua tukeviin uudistuksiin Imatran tehtailla vihitään käyttöön tänään perjantaina 3.11.2017. Toteutuksessa on ollut mukana yli 20 yritystä Etelä-Karjalan alueelta. Investointi vahvistaa Stora Enson asemaa kansainvälisesti johtavana kartonkien valmistajana. 
 
Viime viikolla Stora Enso ilmoitti investoivansa Imatran tehtailleen ensi vuoden aikana 42 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa kemihierremassan saatavuutta ja vauhdittaa mikrokuitusellun kaupallistamista. Mikrokuitusellu soveltuu muovia paremmin moniin käyttötarkoituksiin ja se koostuu täysin uusituvista raaka-aineista.

Uudistusten myötä markkinoille saadaan esimerkiksi uudentyyppisiä elintarvikepakkauksia ja Kaukopään tehtailla voidaan tehostaa uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä. Biotalous ja uudet tuotteet puusta etenevät ja parantavat samalla yrityksen kilpailukykyä.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on ollut puun käytön monipuolistaminen ja lisääminen ja sen jalostusarvon kasvattaminen. Haluamme, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja ja synnytetään uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä. Uusiutumattomista raaka-aineista täytyy siirtyä uusiutuviin.

Stora Enson Imatran tehtaat ovat erittäin pitkällä teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä. Tuotannon jätteestä 99,6 % hyödynnetään hyötykäyttöön tehtaalla ja sen ulkopuolella. Tehtaan sivuvirtoja hyödynnetään muun muassa toimittamalla jätevedenpuhdistamon lietettä maataloushyötykäyttöön polton sijaan. Ekologiset ja kiertotalouden mukaiset ratkaisut Stora Ensolla ja muissa yrityksissä vahvistavat Suomen asemaa myös kiertotalouden edelläkävijänä.

Investoinnit tarkoittavat kuitupuun käytön jatkumista myös tulevaisuudessa. Kun puulla on kysyntää, kannattaa metsänomistajien sijoittaa hyvään metsänhoitoon. Juuri siksi metsiemme kasvuun on panostettu ja metsämme kasvavat enemmän kuin koskaan. Samalla ne tuovat mittavan ilmastohyödyn sitoessaan ilmakehän hiilidioksidia itseensä.

Suomen ja muiden Pohjoismaiden esimerkki osoittaa, että metsät voivat olla aktiivinen työkalu ilmastonmuutoksen torjunnassa. Samanaikaisesti ne tuottavat arvokasta raaka-ainetta ja kun kasvu ylittää puun käytön, ilmastoa hyödyttävät hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää.

Kimmo Tiilikainen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri