Kohti terveitä tiloja

26.10.2018 Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Länsi-Savo ja Itä-Savo

Sisäilmaongelmat ja rakentamisen laatu ovat puhuttaneet jo pitkään. Huolimatta lukuisista ministeriöiden ja kuntien selvityksistä ja toimenpideohjelmista, voimme edelleen lähes viikoittain lukea ikäviä uutisia kosteusvaurioista kärsivistä päiväkodeista, kouluista ja muista julkisin varoin rakennetuista ja ylläpidettävistä rakennuksista. Syitä ongelmiin on jahdattu niin päättäjien, rakentajien kuin käyttäjienkin suunnalta. Ongelman edessä olemme usein hämmentyneitä, eikä riittävän ripeään toimintaan aina löydy uskallusta ja osaamista. Tilojen käyttäjien terveys vaarantuu ja kansanterveyden lisäksi vaurioituneet rakennukset ovat raskas taakka veronmaksajille.

Kesäkuussa pääministeri Sipilä kutsui koolle eduskuntaryhmät pohtimaan julkisen rakentamisen laadun ja sisäilmaongelmien ratkaisemista. Kaikki olivat yhtä mieltä, että konkreettisia toimia on aika tehostaa. Ensi vuoden alussa käynnistyy Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma. Uusi ohjelmako taas aiempien jatkoksi? Kyllä, mutta nyt moninkertaisella teholla.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman kokoaa yhteen kaiken aiemmin kerätyn tiedon ja osaamisen ongelman ympärillä. Mukana on oltava moniammatillinen, monialainen joukko eri ministeriöistä, yliopistoista, kunnista ja järjestöistä.

Tavoite on, että vuonna 2028 Suomen kaikki koulut, päiväkodit, hoitolaitokset ja muut julkiset rakennukset ovat terveellisiä käyttää. Hyvän kiinteistöhoidon arkeen kuuluu ongelmien tunnistaminen, välitön selvittäminen ja puuttuminen. Sisäilmasta kärsiville on oltava toimivat hoitopolut ja sosiaaliturvan täytyy olla kunnossa.

Nyt kootaan yhteen asiantuntemus ja tieto, parhaat käytännöt ja osaaminen. Rahallinen tuki ei tätä ongelmaa ratkaise. Käytäntö nimittäin osoittaa, että osaamista ja rohkeutta kaivataan ongelmatilanteessa ihan käytännön asioihin. 
 
Terveet tilat 2028 tähtää kokonaisvaltaiseen toimintamalliin, jossa kuitenkin jokainen kunta itse ratkaisee palveluverkostonsa ja kiinteistömassansa sopivuuden tähän kustannustehokkaasti ja kuntalaisten terveydestä tinkimättä.

Eduskunnan rooli toimenpideohjelman etenemisen seurannassa on tärkeä, ulottuuhan sen toteutus yli vaalikausien. Omat haasteensa on myös korjata rakentamisen lainsäädäntöä mm. vastuukysymyksien, pätevyysvaatimuksien, valvonnan ja muiden esille nousevien asioiden osalta.

Kimmo Tiilikainen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri