Kurssi kohti vähähiilistä rakentamista

28.9.2018 Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Länsi-Savo ja Itä-Savo

Rakentamisen hiilijalanjälki on tulossa energiatehokkuuden rinnalle osaksi rakennusmääräyksiä. Kyseessä on koko rakentamisen toimintaympäristöä koskeva muutos. Miksi näin tapahtuu, miten muutokseen voi varautua ja mitä hyötyä tästä kaikesta on?

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin kolmanneksen kaikista kasvihuonekaasuista ja kuluttaa noin puolet raaka-aineista. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä ja kiertotalouden kärkimaa jo vuonna 2025. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa rakennusala on tärkeässä roolissa.

Rakentamisessa on tähän asti pyritty vähähiilisyyteen energiatehokkuutta parantamalla. Tämä keino on tärkeä myös jatkossa, mutta se ei yksin riitä. Tarvitaan ajattelutavan muutos ja kokonaisvaltaisempaa elinkaariajattelua. Rakennusmateriaalien valmistuksesta, rakentamisesta, huolloista ja kierrätyksestä aiheutuu merkittäviä päästöjä, joita ei sovi sivuuttaa. Rakennuksen pitkän elinkaaren ajalle mahtuu monta eri toimijaa. Heistä jokaisella on mahdollisuus olla osaltaan talkoissa mukana.

Julkaisimme ympäristöministeriössä juuri vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Sen mukaan hiilijalanjälki tulee rakennusmääräyksiin 2020-luvun puoliväliin mennessä. Tulevaisuudessa energiatehokkuuden oheen avautuu joustavasti erilaisia keinoja pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä. Suunnittelijoilla, rakennusliikkeillä, materiaalivalmistajilla, kiinteistönomistajilla, sijoittajilla ja lupaviranomaisilla on hyvää aikaa varautua tulevaan muutokseen.

Matka kohti vähähiilisiä rakennuksia alkaa julkisten rakennushankintojen kautta. Niiden arvo on vuosittain noin 7 miljardia euroa. Uusittu hankintalaki antaa julkisille hankkijoille hyviä mahdollisuuksia toteuttaa vähähiilinen rakennus. Ympäristöministeriön julkaisemat vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit antavat tähän käytännön työkalut. Näiden avulla julkisissa rakennushankkeiden kautta voidaan ennakoida tulevia vähähiilisyyden säädöksiä. 

Päämäärä on nyt asetettu. Tulevina vuosina teemme ympäristöministeriössä tasapuoliset vähähiilisen rakentamisen pelisäännöt. Haastan kaikkia rakentamisen ammattilaisia mukaan. Tehdään suomalaisesta osaamisesta vähähiilisyyden ja kiertotalouden malliesimerkki.