Lisää ja edullisempia opiskelija-asuntoja

3.1.2018 Suomenmaa

Opiskelijoiden asuntopula on jatkunut pitkään. Vain noin kolmannekselle opiskelijoista on tarjolla kohtuuhintainen opiskelija-asunto. Pahin tilanne on kasvukeskuksissa. Opiskelija-asuntoja tarvitaan lisää. Samalla kun entistä useampi opiskelija pääsee erityisesti heidän tarpeisiin rakennettuun asuntoon, helpottuu yleinen paine vuokra-asuntomarkkinoilla.

Sipilän hallitus on purkanut rakentamiseen liittyvää byrokratiaa. Tavoitteemme on alentaa rakentamisen kustannuksia laadusta tinkimättä. Lisäksi erityisesti opiskelija-asuntoihin olemme kohdistaneet kaksi selvästi kustannuksia laskevaa toimea: esteettömyyttä vaaditaan vain 5 prosentilta asunnoista ja minimikoko voi olla 16 neliömetriä yleisen 20 neliön sijaan.

Esteettömyys on yleisesti tärkeä tavoite asumisessa. Koska opiskelija-asunnon tarve on yleensä vain joitakin vuosia kestävä, ei ole perusteltua, että kaikkien asuntojen olisi oltava esteettömiä. Riittää, kun kaikille esteettömyyttä tarvitseville niitä on tarjolla. 

Vuonna 2018 opiskelija-asunnon minimikoko laskee 16 neliöön. Opiskelija-asuntokohteissa on vastaavasti tarjolla enemmän yhteisiä tiloja opiskelijoiden yhteiseen toimintaan.

Yhdessä nämä kaksi muutosta alentavat merkittävästi asuntokohtaisia rakentamiskustannuksia. Opiskelija-asunnoissa tämä näkyy suoraan vuokralaisen hyötynä, koska valtion tukemissa kohteissa vuokrat ovat säädeltyjä ja määräytyvät kustannusten perusteella.

Vuosi sitten opiskelijat pääsivät yleisen asumistuen piiriin. Valtaosalla opiskelijoista tuki parani. Perheellisillä opiskelijoilla tuki voi heikentyä. Heidän tilannettaan helpotamme nyt opintotuen huoltajakorotuksella, lapsilisän yksinhuoltajakorotuksella sekä pienituloisimpien maksuttomalla lasten päivähoidolla.

Tuemme erityisryhmille kohdistetulla investointiavustuksella opiskelija-asuntojen tuotantoa. Valtion asuntorahastosta myönnettävä tukipotti on ollut edellistä hallituskautta selvästi korkeampi. Tuki on 10 prosenttia kustannuksista. Sen lisäksi loppukustannukset voidaan kattaa valtion takaamalla korkotukilainalla.

Opiskelija-asuntojen tuotannon nopeuttamiseksi siirryimme syksyllä jatkuvaan haku- ja myöntömenettelyyn. Aiemmin vuoden hakemukset kasattiin yhteen ja päätettiin kerralla, jotta hakijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa. Tämä hidasti tuotantoa. Nyt tukipäätöksiä voidaan tehdä sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. 

Toive jatkuvasta haku- ja päätösmenettelystä tuli alan toimijoilta. Se on esimerkki hedelmää tuottavasta hyvästä vuoropuhelusta. Tätä vuoropuhelua olen halunnut vahvistaa kutsumalla koolle pitkään toivotun Opiskelija-asumisen foorumin.

Vuoropuhelun seurauksena käynnistin myös opiskelija-asuntojen tuotantotarveselvityksen. Ympäristöministeriö ja opetusministeriö tekevät sen yhdessä. Siinä arvioidaan opiskelijamäärien kehitystä, asuntokannan muutos- ja korjaustarpeita sekä opiskelija-asuntojen uudistuotannon tarpeita. Selvitys tehdään tietysti yhdessä opiskelija-asuntoyhteisöjen kanssa. Se valmistuu ensi vuonna ja antaa suuntaviivat opiskelijoiden asumisen kehitystarpeille tulevaisuudessa.

Pääsuunta on kuitenkin jo selvä: tarvitsemme edelleen lisää ja edullisempia koteja opiskelijoille.