Nousukausi?

9.6.2017 Uutisvuoksi

Talouden kääntäminen kasvuun oli hallituksemme ykköstavoite. Viime aikojen uutiset kertovat, että onnistuimme.

Viimeksi LähiTapiola nosti Suomen talouden kuluvan vuoden kasvuennusteen 2,6 prosenttiin 1,1 prosentista. Se on myös alkuvuoden jo toteutunut kasvuvauhti.

Olemme hallituksessa erittäin tarkkaan seuranneet kasvun rakennetta. Näyttäisi siltä, että olemme vihdoin vakaalla vientivetoisella kasvun tiellä.

Danske povaa omassa ennusteessaan viennille peräti 7,0 prosentin ja investoinneille 6,0 prosentin kasvua. 
 
Maailman talouskasvu on myös piristymässä, mutta totuus on, että Suomi ei ole aiemmin kasvuun päässyt kiinni. Nyt olemme. 
 
Tilastokeskuksen mukaan Suomen kasvuvahti ohitti Ruotsin. Kirittävää on toki valtavasti ajoilta, jolloin Suomen talous ei muun maailman mukana kasvanut. 
 
Vientivetoisuuden taustalla on aiempaa parempi kilpailukyky. OECD mukaan keskeinen tekijä tässä on ollut viime vuonna solmittu kilpailukykysopimus.

Viennin elpyminen on erityisen tärkeää Imatran seudulle. Alueellisia kehitysnäkymiä kartoittava ELY-keskus arvioi Imatran metsä- ja metalliteollisuuden näkymät vakaiksi. Kartongin maailmanmarkkinanäkymät
ovat hyvät.

Imatran tehtaiden uuden päällystelinjan ja kartonkirullavaraston rakennustyöt luovat uskoa tulevaan. Kyseessä on Stora Enson suurin investointi 15 vuoteen ja sen arvo on 70 miljoonaa euroa.

Konepajateollisuudella menee kokonaisuudessaan hyvin. Laivatilaukset tuovat yrityksille tilauksia ja rakennusteollisuuden komponenteilla on kysyntää. Äänekosken tehdas on työllistänyt teräsrakenteita valmistavia yrityksiä.

Matkailun puolelta saadaan kannustavia uutisia, kun venäläismatkailu on lähtenyt jälleen nousuun. Imatran kylpylän alkuvuosi on ollut edellisvuotta vilkkaampi ja kylpylässä on aloitettu uuden allasosaston rakennustyöt. Investoinnilla turvataan vanhat työpaikat ja luodaan uusia. Myös alkuvuoden Tax free –tilastoissa on näkyvissä huima 97% nousu edellisvuoden vastaavaan.

Nyt kannattaa pitää malttia, eikä sössiä käännettä, joka on viimein saavutettu.