Ratkaisuja muoviongelmaan

23.3.2018 Uutisvuoksi

Muovijätteen haittavaikutus ympäristölle ja eläimistölle on kiistaton. Suomi tekee töitä sekä EU-tasolla että kansallisesti tämän ongelman ratkaisemiseksi. Poliittisilla päätöksillä voimme ohjata yritystoimintaa. Myös kuluttajat alkavat vaatia ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja. Meidän on päästävä pois kertakäyttökulttuurista.

Muovien kertakäyttöön voimme törmätä niin arjessa kuin lomalla. Suomessa pantilliset muovipullot ovat yleisiä ja kierrätys toimii hyvin. Muovikassien kertakäyttöä vähennämme kauppaliikkeiden kanssa tehdyllä sopimuksella tuloksellisesti. Myös meillä muovien kierrätystä pitää parantaa ja tähän etsimme uusia konsteja.

Yli puolet maailman meriin päätyvästä muovijätteestä on peräisin Kaakkois-Aasiasta, joissa on paljon turismia. Muovipakkaukset, muovipullot ja -pillit ovat jokapäiväisiä tuotteita, mutta väärin käsiteltynä ne muuttuvat vakavaksi ympäristöongelmaksi. Jätevuoret ja mereen kertynyt muovi on koko maailman ongelma.

Vaikka muoviongelmaan on herätty myöhään, on hienoa huomata, että ratkaisuja pyritään löytämään aktiivisesti. Stora Enson tutkimuskeskuksessa kehitellään menetelmiä, joilla muovin raaka-aineet voidaan korvata puupohjaisilla tuotteilla. Markkinoille on tullut jo nestepakkauskartonki, jonka valmistuksessa on käytetty mikrokuitusellua, eli MFC:tä. Täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu materiaali on parempi vaihtoehto nykyisille fossiilisille materiaaleille.

Tulevaisuudessa läpinäkyvällä mikrokuitusellulla voi korvata esimerkiksi perinteisen muovipullon ja tehdä sen paremmin kierrätettäväksi. Tämä voi vaatia vielä vuosien kehittelyä, mutta lopputuloksella voidaan vaikuttaa muoviongelmaan käänteen tekevästi.

UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa naftaa, joka sopii korvaamaan fossiilisia raaka-aineita erilaisissa innovatiivisissa tuotteissa kuten biomuoveissa. Naftan raaka-aineena käytetään pääasiassa kotimaisesta puusta saatavaa mäntyöljyä. Tässäkin on tavoitteena kehittää muovialaa entistä vastuullisemmaksi.

Suomessa työskentelemme muovijätteen vähentämiseksi niin yritysten tuotekehityksessä kuin poliittisella tasolla. Laadimme tiekarttaa muoviongelman ratkaisemiseksi. Sen ydin on kertakäytön vähentäminen, tehokkaampi kierrätys ja muovien korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla.

Kimmo Tiilikainen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri