Suomen metsät - päästökö?

25.5.2017 Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat

Suomen ilmastopaneeli selvitti 28 eri tutkijan näkemyksiä metsien käytön ilmastovaikutuksista. Julkistustilaisuudessa toivotin selvityksen erittäin tervetulleeksi. 
 
Keskeisin väittämistä kuuluu, että hakkuiden ja puunkorjuun lisääminen pienentää Suomen metsien hiilinielua ja metsien hiilivarastoa vähintään vuosikymmeniksi eteenpäin verrattuna tilanteeseen, jossa niitä ei lisätä.
 
Hallitus haluaa, että Suomen metsät olisivat jatkossakin hiilinielu. Tämä tarkoittaa, että Suomen metsät viilentävät ilmastoa eli sitovat ilmakehästä hiilidioksidia. Toisin sanoen Suomen metsien hiilivarasto suurenee joka vuosi.  
 
Onko näiden välillä ristiriitaa? 
 
Paikan päällä ollut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomo Kalliokoski avasi ilmastopaneelin väittämää tarkemmin. Hänen mukaansa hakkuiden lisääminen sille tasolle kuin hallitus suunnittelee, kasvattaa edelleen hiilivarastoa, mutta sen kasvu hidastuu. 
 
Luonnonvarakeskuksen professori Antti Asikaisen mukaan hiilensidontavauhti putoaisi tilapäisesti noin 30 miljoonasta hiilidioksiditonnista noin pariin kymmeneen hiilidioksiditonniin. Tämän verran Suomen metsät sitoisivat hiiltä joka ikinen vuosi. Tämä vastaa merkittävää osaa Suomen kaikista päästöistä.
 
Lähivuosikymmenien aikana hiilivaraston kasvu olisi siis hitaampaa kuin mitä se olisi ilman nykyistä korkeampaa hakkuutasoa. Nykyistä korkeammillakin hakkuutasoilla hiilinielu kuitenkin palautuisi vuoteen 2035 mennessä lähelle aiempaa tasoaan. 
 
Onko tämä järkevää? 
 
Metsäteollisuuden taantumasta johtuen Suomessa metsien hakkuut ovat jääneet suunnitelluista. Kun Ruotsissa metsien hakkuut ovat olleet 75 – 80 prosenttia metsien kasvusta, on Suomessa jääty 65 prosenttiin.
 
Mikäli myös Suomen puunkäyttö voitaisiin nostaa Ruotsin tavoin noin 75 prosenttiin kasvusta, toisi tämä eri arvioiden mukaan noin kahdeksan miljardin vuosittaisen tulon kansantalouteemme. Tätä vahvistaisi puuraaka-aineen mahdollisimman korkea jalostusarvo. 
 
Vähintään yhtä tärkeää on tehdä tämä kaikki monimuotoisuutta vaarantamatta. Siihen tarvitsemme lisätoimia.