Talous kasvaa taas

20.4.2017 Kymen Sanomat

Sipilän hallituksen tärkein tavoite oli kääntää Suomen talous kasvuun neljän vuoden taantuman jälkeen. Me onnistuimme. Käänne on nyt tapahtunut, talous kasvaa ja työttömyys vähenee.

Hallitus vapautti kauppojen aukioloajat, jolloin kaupat ovat saaneet mahdollisuuksia lisätä työllisyyttä sekä luoda kasvua. Aukiolojen vapautus sekä kuluttajien parantunut luottamus sekä Suomen talouteen että omiin kulutusmahdollisuuksiin ovat kääntäneet kaupan alan kasvuun.

Hallitus on tavoitellut asuntorakentamisen lisääntymistä. Asuntorakentaminen onkin kasvanut 50 prosenttia verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Kaava- ja rakentamisen lupajärjestelmien sujuvoittaminen helpottaa ja nopeuttaa rakentamista. Asuntotarjonnan lisääntymisellä voidaan lisätä asumisen valinnanvapautta ja helpottaa työvoiman liikkuvuutta.

Työllisyysasteen nostaminen vaatii kilpailukyvyn parantamista. Hallitus tavoitteli yhteiskuntasopimusta ja työmarkkinaosapuolet pystyivätkin solmimaan kilpailukykysopimuksen.  Yritysten luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut ja investoinnit lisääntyneet. Suomalaisille on alkanut löytyä lisää työtä. Kun viime hallituskaudella työllisten määrä laski 100 000, on se nyt noussut jo 35 000.

Viennin kasvu ei ole vielä kunnolla käynnistynyt, mutta ilmassa on hyviä merkkejä. Uudenkaupungin autotehtaan ja Turun telakan tilaukset ovat merkittäviä. Ne vaikuttavat alihankintaverkoston kautta laajalle Suomeen. Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa. Laajennusinvestointeja on tehty monilla tehtailla ja uusia sellutehtaita on suunnitteilla. Myös sahatavaran vienti on ennätyslukemissa.

Talous on kääntynyt kasvuun. Useat pankit ja tutkimuslaitokset ovat korottaneet Suomen talouden kasvuennustetta ja positiivinen vire jatkuu. Toivottavasti hallituksessa pystymme vielä tekemään lisää työllisyyttä parantavia päätöksiä ensi viikon kehysriihessä. Taantuma on nujerrettava kunnolla, jotta Suomen velkaantuminen saadaan loppumaan.