Tarvitsemme kuulemista ja toisen ymmärtämistä

24.8.2017 Suomenmaa

Keskustaliike on osoittanut vuosisadan aikana olevansa uudistuksiin pystyvä ja henkisesti ajassa elävä ihmisyyden liike. Joukoistamme on noussut lukuisia päätöksentekijöitä, jotka ovat etsineet kompromisseja ja rakentaneet siltoja vakavissa yhteiskunnan muutostilanteissa kansakunnan yhteinen etu mielessä.

Myös Suomen kuntoon laittaminen on enemmän kuin poliitikkojen teatteriesitys, jota media ja sosiaalinen media vaillinaisilla tulkinnoillaan kritisoivat. Näemme taustoistamme kumpuavat tai haluamamme kulmat asioista. Media rakastaa vastakkainasettelua ja kiistoja. Keskustelemme kyllä enemmän kuin koskaan, mutta saman mielisten kuplien vankeina. Ja omassa kuplassa on helppo viihtyä. 

Mutta tuottavatko twiittien lyhyet nasevuudet ratkaisuja ongelmiin? Onko keskustelun tarkoitus enää edes löytää kompromisseja, joita mahdollisimman moni voisi kannattaa? Vai onko keskustelun tarkoitus osoittaa oman ajattelun paremmuus? Valitse puolesi ja peukuta! 

Aikamme on täynnä kysymyksiä, joita ei voida ratkaista puolensa valitsemalla, vaan ainoastaan laajasti hyväksytyillä kompromisseilla. Luonnonvarojen käytön ja suojelun suhde, kaupunkien ja maaseudun suhde, pakolaisuus ja kotoutuminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa, työn ja sosiaaliturvan yhteensovitus.

Keskustelua kaikista näistä voidaan käydä kärkevästi, kärjistäen, toisten mielipiteitä mollaten. Mutta ratkaisut löytyvät ainoastaan kuuntelemisen ja eri näkökulmien ymmärtämisen kautta.

Sodanuhka, terrorismi, ympäristöuhkat, talouden epävarmuus, sosiaaliset ongelmat ja ihmisyyden polkeminen ovat se maailma, jossa nyt elämme. Ratkaistaanko ongelmat "käymällä vastustajien pilliin kiinni" vai rakentamalla yhteinen inhimillinen yhteiskunta, jossa lähimmäistä kunnioitetaan, köyhiä autetaan ja osataan iloita myös naapurin menestyksestä?

Uskon edelleen, että juuri kyky ymmärtää laajasti voi olla keskustan vahvuus myös tulevaisuudessa. Olemassaolomme oikeutus suomalaisten mielissä. 

Mutta kyky ymmärtää laajasti ei ole tietenkään itsestään selvää keskustalaisille. Meidän on itse harjoiteltava sitä joka päivä. Niin toistemme kuin yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Kuulla toista ja ymmärtää - se taitaa olla oleellinen osa sivistystä ja ihmisyyttä.