Tekemättä ei voi jättää

23.11.2017 Kymen Sanomat

Suomalaiset ovat turhautumiseen asti odottaneet sote-uudistuksen valmistumista. Koko uudistuksen idea on taata suomalaisille yhdenvertaiset julkisesti järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Kun vastuu palvelukokonaisuudesta on yhden järjestäjän käsissä, loppuu ihmisten pompottelu. Hoitoketjut tulevat ehjiksi. Palveluita tuottavat niin yksityiset yritykset kuin julkiset toimijat, kuten nykyisinkin.

Samassa yhteydessä toteutettava maakuntauudistus kokoaa soten lisäksi myös paljon muita asioita maakuntien vastuulle. Kaiken kaikkiaan Suomesta puretaan nelisen sataa erilaista palvelujen järjestämisestä vastaavaa konklaavia hallintoelimineen. Nämä tehtävät kootaan 18 maakunnan vastuulle. Kyseessä on Suomen historian mittavin hallinnon selkeytyksen urakka.

Asiakkaiden valinnan vapaus terveyspalveluissa on lähtökohdiltaan hyvä asia. Perustuslain kannalta pitää olla tarkkana missä laajuudessa se voidaan toteuttaa ja millä aikataululla. 

Juuri valinnan vapauden ongelmiin uudistus törmäsi viime kesänä. Maakuntauudistuksen osuus olisi ollut vietävissä päätökseen jo silloin.

Valinnan vapauden ongelmia on yritetty ratkoa. Viimeisin esitys on parhaillaan lausunnoilla. Kun lausunnot on saatu, on katsottava, onko vielä tarvetta korjauksiin. Jos on, ne on tehtävä viipymättä. Tekemättä ei voi jättää. Uudistus on vietävä loppuun.

Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa maakuntien päättäjät ovat valmistautuneet huolella tulevaan maakuntauudistukseen. Suomen moniin muihin alueisiin verrattuna valmistelut ovat edenneet pitkälle. Olemme ottamassa hyvän harppauksen maakunnalliseen demokraattiseen itsehallintoon. 

Uudistusta on viemässä käytäntöön tuhannet ihmiset eri puolilla maata. Se ei voi pysähtyä kinaan, missä joku tietty leikkaus saadaan tehdä.

Hallitus on saanut talouden ja työllisyyden vahvaan nousuun. Valtion talous tasapainottuu kasvun myötä. On aika siirtyä saneerauksesta yhteiskunnan kehittämiseen laajalla rintamalla. Sote- ja maakuntauudistus on tässä tärkeä askel.