Uudistetaan perhevapaat perheiden ehdoilla

1.3.2018 Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat, Kouvolan sanomat, Länsi-Savo ja Itä-Savo

Perhevapaauudistus tarvitaan tukemaan perheiden arkea. Perhevapaita ei saa uudistaa leikkaamalla, vaan kehittämällä niitä nykyistä paremmaksi ja joustavammaksi. Valmistelussa ollut uudistus olisi heikentänyt etenkin pienituloisten ja monilapsisten perheiden asemaa, kun kotihoidontukea olisi leikattu ja sisaruskorotukset poistettu. Onneksi tämän ei annettu tapahtua.

Noin 90 % perheistä saa jossain vaiheessa kotihoidontukea. Näitä perheitä on ympäri Suomen, niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Poliittisessa keskustelussa pohditaan periaatteellisia näkemyksiä perheestä, tasa-arvosta, valtion tehtävistä ja kasvatuksesta, mutta käytännössä on kysymys perheiden arjesta ja hyvinvoinnista.

Uudistuksen on edistettävä lapsen etua ja perhemyönteisyyttä. Meillä on Suomessa erinomainen päivähoitojärjestelmä. Se antaa hyvän pohjan elämälle. Osa perheistä taas haluaa hoitaa lapset kotona ensimmäisten elinvuosien aikana, vanhempien tai isovanhempien voimin. Valitseepa perhe kummin hyvänsä, äitien syyllistäminen tulee lopettaa.

Keskustelu perhevapaista ja kotihoidon tuesta on tärkeää, sillä sen vaikutukset yhteiskuntaan ovat voimakkaat. Syntyvyys on ollut jo useamman vuoden huolestuttavan alhainen ja tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää, että perheet kokevat ympäröivän yhteiskunnan positiivisena sekä kannustavana ja että lastenhoidolle turvataan tasa-arvoiset valinnanmahdollisuudet.

Tulevaisuudessa toteutettavan perhevapaauudistuksen tulee luoda lapsimyönteistä ilmapiiriä perheiden moninaisuus huomioiden. Keskusta on aiemmin esittänyt tulosidonnaisten perhevapaiden pidentämistä ja vapaiden käytön muuttamista joustavammaksi. Todellinen mahdollisuus osa-aikatyöhön helpottaisi työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Keskusta myös ajoi viime vuonna läpi 2 500 euron kertakorvauksen äidin työnantajalle. Sen tavoite on tasata vanhemmuuden kustannuksia äidin ja isän työnantajien välillä sekä parantaa etenkin nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.

Seuraavassa hallitusohjelmassa on sovittava perhevapaauudistuksen riittävästä rahoituksesta, jotta se voidaan toteuttaa lapsen etu edellä.