Pisara-radalle on kehittyneempikin versio - suora yhteys lentoasema-keskusta

Uusi Suomi 27.3.2019

Pisara-radan suunnitelma on vanhentunut. Sen tilalle tarvitaan kestävä ja edullisempi vaihtoehto. On selvää, että päärata tarvitsee jonkinlaisen ratkaisun poistamaan pullonkaula väliltä Pasila-Helsinki.

Viime vuosina esillä ollut Pisara-rata ei ratkaise niitä ongelmia, joita sen pitäisi ratkaista. Kapasiteettiongelma säilyy, ellei vanhaa suunnitelmaa päivitetä monilta osin. Tarvitsemme esimerkiksi lisää varikoita ja ajantasausasemia.

Erityisesti Antti Rinteen hellimä vanha suunnitelma tulisi aivan liian kalliiksi veronmaksajille. Yli miljardin lyöminen kiinni isoon investointihankkeeseen vanhoilla tiedoilla ei ole järkevää taloudenpitoa. Siksi kannattaa selvittää myös muut vaihtoehdot ja mahdollisuudet niiden rahoittamiseksi.

Kestävä vaihtoehto voisi olla pääradan laittaminen kuntoon ja suunnitellun lentoradan jatkaminen maan alla Helsingin keskustaan asti (Pasila on ollut päätepysäkki aiemmissa suunnitelmissa). Tässä yhdistyisi kaksi tavoitetta. 

Lentorata mahdollistaisi vaihdottoman yhteyden maakunnista suoraan lentoasemalle sekä nopean yhteyden Helsingin keskustasta lentoasemalle esimerkiksi Tukholman tai Lontoon tapaan.

Näin olisi mahdollista myös ratkaista päärataan liittyvä kapasiteettiongelma vapauttamalla pääradan välityskykyä Helsinkiin saakka ja vähentää siten liikenteen häiriöherkkyyttä.

Tämä olisi myös rahoituksen kannalta järkevää, koska se voitaisiin toteuttaa samassa hankeyhtiössä pääradan kanssa hyödyntäen myös yksityistä rahoitusta. Erillinen Pisara-rata olisi suoraan budjetista rahoitettava kaupunkirata, joka söisi ison osan investointibudjetista.

Lentorata-vaihtoehto tukisi koko maan kasvua, kun Pisara-radan vaikutukset eivät heijastu juuri Hakaniemeä pidemmälle.

Lentorata olisi silta maakuntien Suomen ja Helsingin seudun välillä kytkien ne tiiviimmin toisiinsa. Hanke olisi edellytys myös Itä-Suomen nopean junayhteyden Itäradan toteutumiselle.