Onko lisäaika Malmille likainen vaalitemppu?

Uusi Suomi 6.4.

Ympäristöministeriö palautti perjantaina 5.4 Malmin lentoaseman rakennussuojelua koskevan päätöksen Uudenmaan ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätös palautettiin, koska siitä ei käy ilmi, miten lakia rakennusperinnön suojelemisesta oli tarkasteltu. Kyseessähän on valtakunnallisesti arvokas kulttuurikohde. Rakennussuojeluasiat on ratkaistava kokonaisharkinnan perusteella, jossa oikeudellisten seikkojen lisäksi painavat yleisen ja yksityisen edun kannalta merkittävät olosuhteet. Siksi perusteluissa on oltava tarkka.

Ympäristöministeriö ei tehnyt päätöstä kentän suojelun puolesta tai vastaan. Se päätös kuuluu ELY-keskukselle. Mutta ministeriö valvoo, että päätökset ovat varmasti lain mukaisia.

Helsingin Sanomien kommentaattori käytti yllättävän kovaa kieltä ja arvuutteli tuoreeltaan, onko kyseessä likainen vaalitemppu.

Malmin ystävien tekemä valitus Uudenmaan ELYn päätöksestä tuli ministeriöön kesällä. Suojeluasioita on vireillä paljon, mutta koska Malmin kysymys on yhteiskunnallisesti merkittävä oli perusteltua priorisoida sitä. Asetin tavoitteeksi ratkaisun jo maaliskuussa ja siihen laadimme prosessiaikataulun, koska valituskäsittelyissä muotoseikat ovat tarkkaan säädellyt. Asian ratkaisu venyi kuitenkin huhtikuulle, koska Helsingin kaupungin lausunto ei tullut määräaikana, vaan jouduimme sitä pariin otteeseen patistelemaan.

Päätös on virkatyönä huolellisesti valmisteltu. Valmistelun lähtökohtana on ollut laki rakennusperinnön suojelemisesta sekä tietenkin kaikki muut valitusten käsittelyä koskevat lait. Kun päätös on valmis, ei hyvään hallintotapaan kuulu, että sen antamista vitkuteltaisiin.

Kokonaan toinen asia on, onko Malmin kentän rakentamisessa järkeä. Sen pohdinta ei kuitenkaan sisältynyt ministeriön päätökseen, mutta palautuspäätös antaa tietysti aikaa harkita uudelleen koko asiaa.

Omasta mielestäni Malmi pitäisi säilyttää lentokäytössä. Kulttuuri on mielestäni ihmisten ja yhteisöjen elävää toimintaa, ei toiminnastaan irrotettujen yksinäisten rakennusten jököttämistä keskellä muuhun käyttöön kaapattua ympäristöä.

Helsinki tarvitsee lisää asuntoja. Niiden tuotantoa olen asuntoministerinä vauhdittanut. Rakentamisen vilkkaus on ollut viime vuosina huippua. Myös työni Raide-Jokerin valtion rahoituksen järjestämiseksi osoittaa, että haluan toimia Helsingin kestävän kasvun puolesta.

Mutta paino on oltava sanalla kestävä. Elävää kulttuuria ja ympäristöarvoja ei pidä uhrata kasvun ja kiinteistöbisneksen alttarille. Rakennuspaikkojen ympäristövaikutukset on arvioitava. Hiilijalanjälki, sulfidisavi, Longinojan taimenpuro ja uhanalaiset lajit ovat merkittäviä kysymyksiä. Siksi ympäristön kannalta kestävät kaupungit on suunniteltava huolella. Esimerkiksi Malmin kentän voi tuhota vain kerran. Siksi lisäaika harkinnalle kannattaisi käyttää viisaasti.